Kraamtijd

Na de bevalling blijf je gemiddeld twee tot drie uur op de verloskamers. Als alles goed gaat, wordt je daarna ontslagen, ook ’s nachts. De kraamzorg komt dan bij jethuis om te helpen en om medische controles te verrichten. Soms is het zo dat jij en/of je kind langer in het ziekenhuis moet(en) blijven. In dat geval wordt je opgenomen  op de kraamafdeling of kinderafdeling.

Image
Kraamtijd

Nazorg

Nadat je bent thuisgekomen, komen wij tijdens de eerste week na de bevalling een aantal keren bij je thuis langs, mits je woonachtig bent in ons werkgebied. Wij bespreken dan de medische controles die de kraamverzorgster heeft gedaan, beantwoorden je vragen, geven advies en voorlichting en zijn medisch verantwoordelijk voor het gezond verloop van de kraamtijd.

Tevens doen wij tussen de 4de en de 7de dag de hielprik bij de baby. Voor dringende vragen, die de kraamverzorgster niet kan beantwoorden of oplossen, kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer 088-979 8056. Als u buiten ons werkgebied (Den Haag, Wassenaar, Voorburg) woont, doet een andere Verloskundigenpraktijk de kraambedcontroles. Het is in dat geval belangrijk om je al tijdens de zwangerschap aan te melden bij de betreffende praktijk.

Image
Nazorg

Hielprik

Wij nemen de hielprik af bij je baby (na 72 uur). Met de hielprik kan een aantal zeldzame aangeboren aandoeningen worden opgespoord. Op die manier kan een eventuele behandeling al worden gestart voordat de ziekte zich openbaart. Zo kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van je kind worden voorkomen of beperkt. Meer informatie over de hielprik krijg je van ons en vind je op de website van het RIVM.

Image
Hielprik

Geboortekaartje

Elke bevalling is uniek en bijzonder, óók voor ons als verloskundigen. Ook wij zijn blij als na een bevalling moeder en kind het goedmaken. Daarom vinden wij het ook leuk om je geboortekaartje te ontvangen. De kaartjes worden bij ons in de praktijk opgehangen. Heb je hier bezwaar tegen? Laat ons dit dan weten. Je kunt het sturen naar HMC Bronovo, t.a.v. Verloskundigenpraktijk Bronovo, Bronovolaan 5, 2597 AX Den Haag.

Image
Geboortekaartjes

Nacontrole

Ongeveer zes weken na de bevalling ben je welkom om op het spreekuur te komen voor de nacontrole bij de verloskundige die je bevalling begeleid heeft. Als je in het ziekenhuis onder begeleiding van de gynaecoloog bent bevallen ben je natuurlijk ook van harte welkom. Vaak heb je dan ook nog een afspraak voor een nacontrole bij de gynaecoloog.

Tijdens deze afspraak bespreken we het verloop van de bevalling en het kraambed na. We kunnen wij eventuele vragen of onduidelijkheden toelichten die er nog zijn rondom de zwangerschap en/of bevalling. We vinden het ook erg leuk om jou en je baby dan nog eens te zien! Ook kun je problemen bespreken die zijn ontstaan na het afsluiten van de kraamtijd, zoals met het herstel van je lichaam.

We lichten indien gewenst de verschillende anticonceptie methoden nog eens toe. Ook zullen we je bloeddruk en zo nodig het ijzergehalte bepalen. Verder bespreken we met je of er voor een eventuele volgende zwangerschap consequenties en extra adviezen zijn.

Image