U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale screening. U kunt kiezen voor twee onderzoeken:

  1.  de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en
  2.  onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (20 wekenecho).

U bepaalt zelf of u deze onderzoeken laat doen. In deze brochure leest u meer over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom.